Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2019

De decembercirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

/ Gemeentefonds / 1561 kB

Septembercirculaire Gemeentefonds 2019

De septembercirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

/ Gemeentefonds / 1131 kB

Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (rekenmodel)

De rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

/ Gemeentefonds / 709 kB

Meicirculaire gemeentefonds 2019

De meicirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

/ Gemeentefonds / 1662 kB

Meicirculaire Gemeentefonds 2019 (rekenmodel)

De rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

/ Gemeentefonds / 701 kB